skip to Main Content
Mobile: 0709 - 264 284 info@skorsten.com
Putsning och målning skorsten i Täby

Arbetsbeskrivning

Vi fick i uppdrag av kunden att reparera en putsad skorsten där putsen trillat av.

För att jobba byggde vi en lättmetall ställning. Arbetsgången var att ta bort all lös puts.

Sedan behandlade vi ytorna med en vidhäftade för att få putsen att binda på det gamla materialet.

Efter det så putsade vi skorstenen med ett C-bruk. Efter en tid kom vi tillbaka och monterade ett skorstensskydd och målade skorstenen med en silikatfärg.

Jobb detaljer

Putsning målning reparation av skorsten

Stad: Täby, Stockholm
Arbeten: puts, målning och skorstensskydd
Total pris: 10.000kr efter ROT

Läs mer om jobben

Putsning

Vi hjälper med putsning och målning av skorstenar.

Back To Top