skip to Main Content
Mobile: 0709 - 264 284 info@skorsten.com
Grönt skorstensskydd och vitmålad puts

Arbetsbeskrivning

Vår kund ville reparera skorstenen den var tyvärr murad med gult fasadtegel. Det är inget bra att använda fasadtegel till en skorsten för teglet är inte bränt tillräckligt hårt så det tenderar att dra åt sig vatten. Och när det är kallt sprängs tegelstenarna sönder. Vi gav kunden en offert på att putsa skorstenen samt måla den med en vit silikat färg. Vi har också satt ett mossgrönt skorstensskydd för att få bort kajor och vatten från murverket.

Jag hoppas kunden är nöjd vi är nöjda med vårt jobb.

Jobb detaljer

Putsning och målning samt montage av mossgrönt skorstensskydd

Stad: Staffanstorp
Arbete: Putsning, målning och montage skydd
Arbetstid:  20 tim
Skorstensskydd:  Mossgrönt med skydd för fåglar i sidorna
Total pris: 13000kr  efter ROT  8000kr

Läs mer om jobben

Skorstensskydd

Skydda skorstenen mot regn, snö, frost och vind med skorstenshuv.

Putsning

Vi hjälper med putsning och målning av skorstenar.

Back To Top