Skip to content
Mobile: +4670-926 42 48 info@skorsten.com

En gammal och skadad skorsten kan orsaka problem med säkerheten i huset.  I värsta fall kan en skadad skorsten leda till brandrisk eller förgiftning med giftiga gaser. Så det är väldigt viktigt att renovera skorstenen i tid för att undvika riktigt farliga situationer.

Skorstensrenovering med insatsrör

Användning av böjbara insatsrör är ganska vanligt sätt för att renovera skorstenar. Man installerar en ny tät skorstenskanal i den gamla skorstenskanalen. Instatsrör används med föredel till kondenserande bränslen olja, pellets och flis.

Det är också ett bra alternativ att sätta insatsrör om kanalerna svänger mycket eller om det är gammalt och det finns trä nära, slangen ökar säkerheten. Runt slangen häller man i Vermiculite en vulkanisk krossad bergart som isolering. Det är viktigt att använda insatsrör med hög kvalitet och att montera dem på rätt sätt.

Läs mer: Insatsrör

Skorstensrenovering genom glidgjutning

Glidgjutning är en keramisk tätning av skorstenen. Man använder en keramisk glidgjutningsmassa på väggarna av gamla kanaler och då tätar man hål och ojämnheter.

Metoden är ett alternativ till montering av insatsrör, man använder glidgjutning när man vill bibehålla så stor del av kanalens befintliga area som möjligt.

Läs mer: Glidgjutning

Skorstensrenovering genom att mura om dåliga skorstenar

En gammal dålig skorsten kan bli renoverad genom att man murar om den. Efter ommurning ser skorstenen ut som ny och fungerar väldigt bra.

Kvaliteten på dessa jobb är betydelsefullt för säkerhet och utseende på  huset.

Läs mer: Murning

Skorstensrenovering med fogning

Fogning är bra sätt för att förlänga livslängden på en dålig skorsten. Ibland måste man både mura och foga om delar av skorstenen. Våra duktiga murare kan hjälpa till att reparera skorstenen.

Metoden är att återställa fogarna och byta spruckna tegelstenar. Våra fogningar har hög kvalitet som gör att er skorsten kan användas många år efter vårt arbete.

Läs mer: Fogning

Skorstensrenovering med putsning

TEXT

Läs mer: Putsning

Montering av 7 skorstenshuvar i BrommaMontering av 7 skorstenshuvar i Bromma

Skorstensrenovering genom inplåtning

TEXT

Läs mer: Inplåtning

Montering av 7 skorstenshuvar i BrommaMontering av 7 skorstenshuvar i Bromma

Med ROT-avdrag 30% billigare

på arbetskostnaden

Arbetsområde för Skorstensrenovering

Med skorstensrenoveringar jobbar vi runt Stockholm och Jönköping samt alla städer nära E4 Stockholm-Jönköping.

Stockholm och i hela Öst

Vi hjälper med skorstensrenovering i alla Stockholms stadsdelsområden däribland med Vaxholm och alla öar av Stockholms skärgård.

Vi arbetar också runt Norrtälje, Uppsala, Västerås, Södertälje, Mariefred, Katrineholm, Nyköping, Norrköping och Linköping .

Jönköping och runt i Småland

I alla län av Småland utför vi olika skorstensrenoveringar: Jönköping, Värnamo och Gränna.

Ring eller sms-a 0709 264284.
Du kan också maila oss för offert. Besöket är kostnadsfritt.

Back To Top