Skip to content
Mobile: +4670-926 42 48 info@skorsten.com
Ommurning av 7 skorstenar ovan tak

Arbetsbeskrivning

I radhusen i Åkersberga så hade man när man byggde husen använt fasadtegel till skorstenarna samma som på fasaden. Detta teglet är inte bränt i samma temperatur som skorstenstegel. Skorstenarna var frostsprängda och vi murade om 7st skorstenar ovan tak och satte dit öppningsbara skorstensskydd som skyddar mot frostsprängning och vatten.

På bilderna ovan kan man se hur skorstenar såg ut före och efter arbetet.

Jobb detaljer

Ommurning av 7 skorstenar ovan tak,  Åkersberga

Stad: Åkersberga
Skorstenar: 7 st
Arbetet: murning, skorstensskydd
Arbetstid: ca 140 timmar
Skorstensskydd:  plåt, svarta, 7 st
Totalt pris: ca 13 000 efter ROT / st inkl. skorstensskydd

Läs mer om arbetet

Murning

Uppmurning av ny skorsten eller ommurning av skorstenar.

Back To Top