Skip to content
glidgjutning

Renovera skorstenen med glidgjutning

När man glidgjuter renoverar man en utdömd skorsten genom att gjuta en ny kanal inne i den gamla rökkanalen. Glidgjutning är en keramisk tätning av skorstenen och skall ej att förknippas med slammning av skorstenen. Det är ett alternativ till installation av böjbara insatsrör, när man vill bibehålla så stor del av kanalens befintliga area som möjligt. Glidgjutning är en lämplig metod vid vedeldning.

OBS! En porös rökkanal försämrar rökutgång och kan bli orsaken till brand.

Rökgaser kan sprida sig i bostaden och orsaka enorm skada. Övervaka noggrant rökkanalen!

Om du ser svart tjärbildning i kanalen så är något fel. Det kan orsaka skorstensbrand, soteld.

Hur glidgjuter man?

Vi utför reparationer av murade rök och ventilationskanaler genom glidgjutning eller genom att montera ett insatsrör. Vi använder en keramisk glidgjutningsmassa på innerväggarna i din gamla kanal och då tätar vi alla hål och ojämnheter.

Provtryckning kan utföras direkt. Du tar ut sotaren för att göra en efterkontroll av vårt jobb.

Glidgjutning

Vi rengör för att få bort sotrester och gammalt murbruk.

Glidgjutning

Vi fuktar kanalens väggar med vatten för att den keramiska massan lättare ska få fäste.

Glidgjutning

Vi rensar skorstenskanalen mekaniskt med sotviska.

Glidgjutning

Glidgjutning, keramisk tätning av kanalerna med speciella verktyg.

Glidgjutning

Röktest – vi måste se till att röret är redo för glidgjutning.

Glidgjutning

Jobbet är klart. Man kan göra röktester före och efter glidjutning.

Före och efter

Jämför kanalen före och efter glidgjutning! Nu är de släta, utan skarpa kanter och skorstenen är tillförlitlig och säker!

Innan Glidgjutning

Före glidgjutning

Glidgjutning

Efter glidgjutning

Vad kostar glidgjutning?

Priset på glidgjutning beror på hur mycket material vi måste använda och hur lång tid jobbet tar.

  • Det är bäst att ringa oss för att planera in ett besök.
  • Vi kommer att titta med en kamera i de kanaler som du vill täta.
  • Om skiljevaggarna i skorstenen är väldigt dåliga, ser vi detta med kameran.
  • Du får en offert av oss efter besöket.

Titta på vår referensjobbs katalog för att förstå hur mycket en glidgjutning kan kosta.

Med ROT-avdrag
30% 
billigare

på arbetskostnaden

Referensjobb: Glidgjutning

Bläddra igenom våra referensjobb. Alla referenser är här.

Ring eller sms-a 0709 264284.
Du kan också maila oss för offert. Besöket är kostnadsfritt.

Back To Top