Skip to content
Ommurning av frostsprängd skorsten

Arbetsbeskrivning

Vår kund från Göteborg hade en skorsten som var frostsprängd. Den var murad med fasad tegel. Vi murade om skorstenen med godkänt skorstenstegel och monterade ett skorstensskydd.

Jobb detaljer

Ommurning av frostsrängd skorsten

Stad: Göteborg, Kålltorp
Arbeten: ommurning och skorstensskydd
Arbetstid: 40 timmar
Total pris: 26 000 SEK, efter ROT – 15 500 SEK

Läs mer om jobben

Skorstensskydd

Skydda skorstenen mot regn, snö, frost och vind med skorstenshuv.

Murning

Uppmurning av ny skorsten eller ommurning av skorstenar.

Back To Top