Skip to content
Mobile: +4670-926 42 48 info@skorsten.com
före fogning av skorsten i Huddinge

Skorsten före fogning

Fogning av skorsten i Huddinge

Skorsten efter fogning

Arbetsbeskrivning

Vår kund hade en frostsprängd skorsten som var i behov av omfogning och byte av några tegelstenar. Vi rengjorde de gamla fogarna och bytte ut tegelstenarna som var trasiga. För att utföra jobbet behövde vi ett eluttag och en vattenslang upp till skorstenen. Nu har skorstenen fått tillbaka sin ursprungliga lyster.

Jobb detaljer

Fogning och byte tegelstenar i Huddinge, Stockholm

Stad: Huddinge, Stockholm
Arbetet: Fogning
Arbetstid: 6tim
Total pris: Arbete och material 3200kr
Efter ROT: 1700kr

Läs mer om arbetet

Fogning

Fogning förlänger livslängden på din skorsten!

Back To Top