skip to Main Content

Gå till blanket Offertförfrågan om du vill ha en offert på Skorstensskydd utan besök

Ring oss

Stockholm: 08 – 661 29 00
Jönköping: 036 – 15 00 40

Meddela oss

Ditt namn: (obligatorisk*)

E-post:*

Telefonnummer:*

Ort* och adress:

Skorstenstoppens längd*:

Skorstenstoppens bredd*:

Skorstenskronans tjocklek:

Välj material och färg

Vill du ha fågelskydd

JaNej

Välj variant*

Med monteringUtan montering
________________________________________

Vilket material har skorstenen:
Murad skorsten med betong på toppen
Murad skorsten med bly på toppen
Plåtskorsten med bly på toppen
Annat

Hur kommer man upp på taket?:

Med stege utifrånTaklucka innifrån huset
________________________________________

Använd ROT-avdrag?*:

JaNej

Vill du skicka bilder?

JaNej

Övriga upplyningar eller frågor:

Back To Top